Oldal kiválasztása

Házirend

Kedves Vendégeink!

A házirendben foglaltakat a biztonságos sportolás érdekében tartsák be. A szolgáltatások
igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 1. Az terem egész területén TILOS:
  • a dohányzás és alkohol fogyasztása!
  • ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
  • minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 2. Általános szabályok:
  • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas
  sportfelszerelésben lehet belépni!
  • A fitness terem teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem
  hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor
  jóváírásra kerül!
  • Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!
  • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!
  • Diák kedvezményre csak 27 éven aluli, érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők
  jogosultak.
  • Hitelkeretet biztosítunk az edzés ideje alatt, a bérlettel rendelkező vendégek részére a büfében történt
  fogyasztásra, amelyet távozás előtt a hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen
  kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő belépésig fenntartható.
  • A Pull Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság
  megtartása kötelező.
  • Az itt dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét,
  a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!
  • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket
  rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
  • Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.
  • Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!
  • Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben
  működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.
  • A nyitvatartási időt mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az
  intézményt időben elhagyni.
  • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
  • E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 3. Felelősség vállalás:
  • Nem vállalunk felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben
  azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!
  • Nem vállalunk felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
  • A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett leadni!
  • A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!
  • Az Pull Fitness területén tárolt kerékpárokért, rollerekért anyagi felelősséget nem vállalunk!
  • Nem vállalunk felelősséget az értékmegőrzőben és az öltözőszekrényekben elhelyezett értéktárgyakért.
 4. Öltöző, szauna
  • A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
  • Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.
  • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción.
  • Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a
  recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.
 5. Recepció
  • Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltőző kulcsot, személyesen adják át recepciós
  munkatársunknak.
  • Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.
  • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.
  • A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.
  • A Pull Fitness recepciójában csak a Pull Fitness alkalmazottai tartózkodhatnak!
  • Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz
  ellenében.
 6. Rendkívüli esemény
  • A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő
  üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem
  nélkül telefonon értesítendő:
  • Mentők (baleset esetén):104
  • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
  • Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107
  • Általános segélyhívó (bármely esetben):112
 7. Szabálytalan viselkedés esetén
  Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése)
  esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget
  távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési
  jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik
  utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel
  szemben semmilyen követeléssel nem élhet